Filterbriller: Beskyttelse for øynene dine i en lysfylte verden

Filterbriller, også kjent som lysfilterbriller, er briller som er utformet for å beskytte øynene dine fra skadelige effekter av eksponering for kunstig lys. Med en økende mengde skjermtid i våre liv, er filterbriller en viktig investering for å beskytte øynene våre og forhindre symptomer som hodepine og trøtthet.

Filterbriller og migrene

Migrene er en alvorlig form for hodepine som kan være utløst av en rekke faktorer, inkludert lys. Skjermtid på datamaskiner, mobiltelefoner og TV-er kan øke eksponeringen for blått lys, noe som kan forverre migrene symptomer hos noen mennesker. Filterbriller kan bidra til å redusere blått lys eksponering og dermed hjelpe til å lindre migrene symptomer hos noen mennesker (1).

Filterbriller og lysømfintlighet

Lysømfintlighet, også kjent som fotofobi, er en tilstand hvor personer opplever smerte eller ubehag når de utsettes for lys. Mange mennesker med lysømfintlighet opplever symptomer som hodepine, svimmelhet, og øyeirritasjon når de utsettes for kunstig lys, spesielt blått lys fra skjermer (2). Filterbriller kan bidra til å redusere blått lys eksponering og dermed lindre symptomer for mennesker med lysømfintlighet.

Filterbriller pris

Prisen på filterbriller varierer avhengig av type, kvalitet, og produsent. Noen filterbriller kan koste så lite som 500, mens andre kan koste opptil 2000 eller mer (ved behov får du dem kanskje via hjelpemiddelsentralen eller lignende). Det er viktig å vurdere dine behov og budsjett før du velger et par filterbriller. Det kan også være lurt å snakke med en øyelege for å sørge for at briller passer til dine behov og for å få råd om hvordan du skal bruke dem på riktig måte.

Filterbriller ME

Myalgisk encefalomyelitt (ME), også kjent som kronisk utmattelsessyndrom, er en kronisk tilstand som kan påvirke flere aspekter av livet, inkludert søvn og hvile. Mange mennesker med ME opplever søvnproblemer og følsomhet for lys, inkludert blått lys. Filterbriller kan bidra til å redusere blått lys eksponering og hjelpe mennesker med ME til å føle seg mer komfortable og å håndtere symptomer bedre (3).

Filterbriller blått lys

Blått lys er et spektrum av lys som finnes i naturlig dagslys, men det er også et viktig element i kunstig lys fra skjermer. Blått lys har en høyere frekvens og energiavgivelse enn andre spektre av lys, noe som kan være skadelig for øynene våre på lang sikt (4). Filterbriller er utformet for å blokkere eller redusere blått lys, og dermed bidra til å beskytte øynene våre. Om du er interesert i blålysbriller les mer om dem i vår test av blålysbriller.

Konklusjon

Filterbriller er en viktig investering for å beskytte øynene våre i en lysfylte verden. De kan bidra til å redusere eksponering for skadelig blått lys, og dermed hjelpe til å lindre symptomer som hodepine, trøtthet, og lysømfintlighet. Det er viktig å vurdere dine behov og budsjett før du velger et par filterbriller, og å snakke med en øyelege for råd om hvordan du skal bruke dem på riktig måte.

Referanser:

  1. James, E. (2017). Blue light has a dark side. Harvard Health Publishing. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side
  2. American Migraine Foundation. (2020). Photophobia. https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/photophobia/
  3. ME Association. (2021). Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS). https://www.meassociation.org.uk/what-is-mecfs/
  4. American Optometric Association. (2021). Blue Light and Your Eyes. https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/protecting-your-vision/blue-light-and-your-eyes

Legg igjen en kommentar