Visste du dette om snorking?

Snorking er ikke et uvanlig fenomen og de fleste opplever å snorke en eller annen gang i livet, eller i hvert fall hører andre som gjør det. Det kan være flere årsaker til at noen snorker, og selv om det å snorke ikke nødvendigvis er farlig i seg selv, så kan det gå utover søvnen og hvordan man ellers føler seg i hverdagen.

Hvorfor snorker man?

Enkelt forklart så skyldes snorking vibrasjon av bløtdeler i ganen og svelget. Når man sover så blir svelget trangere når musklene i halsen og svelgets vegger slapper av. Noen ganger så vil disse musklene slappe av så mye at de øvre luftveiene stenges. Det fører til innsnevring av kanalen der luften går til lungene og som fører til vibrasjoner i halsen når du puster. Det er dette vi kjenner som typiske snorkelyder.

Ulike årsaker

Hvor høyt og kraftig man snorker vil være individuelt, og det kan være flere faktorer og årsaker til snorking. Overvekt og fedme blir pekt på som den vanligste grunnen til at man snorker og man ser at snorking er vanligst hos overvektige, middelaldrende menn. Andre årsaker til at man snorker kan eksempelvis være tett nese og/eller forstørrede eller hovne mandler. Skjevhet i neseveggen eller polypper kan også forårsake snorking. I tillegg kan røyking, inntak av alkohol og bruk av sovepiller eller andre beroligende midler bidra til snorkelyder. Mange merker også at det å spise et stort måltid rett før leggetid øker sjansen for at man snorker mer når man sover. Generelt sett så trenger ikke snorking å være et problem eller å bety at noe er galt. Men selv om personen som snorker selv ikke opplever noen negative konsekvenser ved snorking, så kan det påvirke en eventuell partner eller andre i nærheten med tanke på søvnmengde og søvnkvalitet. Å sove dårlig kan gå utover både energinivå, parforhold og livskvaliteten generelt.

hjelp mot snorking

Du kan lide av søvnapné

Vanlig snorking trenger altså ikke å være farlig, men hvis man i tillegg opplever pustestans flere ganger i løpet av natten eller at man har problemer med å puste normalt, så bør man sjekke opp dette nærmere. Da kan man lide av såkalt obstruktiv søvnapné. Obstruktiv betyr hindring og i denne sammenheng er det noe som da hemmer pusten. Søvnapné betyr at du stopper å puste om natten. En slik tilstand skal tas på alvor og det anbefales derfor å kontakte lege for utredning og eventuelle behandlingsmetoder. Det anslås at søvnapné rammer mellom 20 og 40 prosent av befolkningen, men det er sannsynligvis store mørketall. Mange lider av søvnapné og en stor gruppe av pasienter er udiagnostiserte. Man vet ikke helt sikkert årsaken til at noen utvikler obstruktiv søvnapné. Forskere mener imidlertid at pustestoppen hos de fleste skyldes at det blir for trangt i svelget til at man klarer å trekke pusten. Menn rammes oftere enn kvinner, og tilstanden er særlig utbredt blant overvektige menn med kort og kraftig nakke. Personer med overvekt eller fedme økt har risiko for å utvikle sykdommen. Har man diagnosen søvnapné finnes det flere tiltak som kan få slutt på anfallene med pustestopp og dermed gi bedre nattesøvn. Som overvektig vil mange oppleve stor bedring bare ved å gå ned i vekt. Å ligge på siden kan også ha en positiv effekt. I tillegg har man CPAP-behandling hvor personen bruker en såkalt CPAP-maske (Continuous Positive Airway Pressure) når man sover om natten. Denne masken tilfører luft med litt overtrykk som bidrar til at det blir vanskeligere å oppleve pustestopp. Luftstrømmen bidrar rett og slett til å holde luftveiene åpne. Andre behandlingsmetoder ved søvnapné kan være snorkeskinne eller kirurgisk inngrep.

Hva kan du gjøre selv for å hindre snorking?

Det finnes mange ulike tips og råd for å forsøke å redusere og kanskje helt kvitte seg med snorkingen. Siden det er ulike årsaker til at man snorker, så vil det også variere fra person til person når det gjelder hva slags behandlingsmetode som passer best.

Tips mot vanlig snorking:

 • Man ser en sammenheng mellom overvekt og snorking. Jo mer overvektig man er, jo mer snorker man. Å gå ned i vekt er derfor anbefalt hvis man lider av overvekt eller fedme.
 • Mange merker at man snorker mindre hvis man ligger på siden og ikke på ryggen når man sover. Det kan også hjelpe å ha hodet litt høyere enn resten av kroppen.
 • Er snorkingen et støyproblem som ødelegger nattesøvnen for den man deler seng med, så kan det være en løsning å sove på hvert sitt soverom.
 • Kutt ut røyken og reduser inntaket av alkohol, spesielt rett før du skal legge deg. Unngå også store, tunge måltider sent på kvelden og rett før leggetid.
 • Prioriter det å sove nok. Snorking forverres ofte når man har sove lite og dårlig. I tillegg anbefales det å skape gode sovevaner der du forsøker å legge deg og stå opp til omtrent samme tid hver dag, også i helger.
 • Sørg for at soverommet er rent, har behagelig temperatur og frisk luft.
 • Unngå sovemidler og beroligende midler.
 • Vær oppmerksom på at allergi og luftveisinfeksjoner kan øke risikoen snorking.
 • Et snorkeplaster eller en snorkespray kan være et hjelpemiddel for personer med milde plager.
 • Du kan prøve daglige tunge- og ganeøvelser. Eksempler på øvelser du kan teste ut: Press tungen mot baksiden av fortennene oppe og la tungen gli bakover ganen. Sug tungen fast i munntaket. Press tungens underside ned i munngulvet mens tungespissen er nær baksiden av fortennene nede.
 • Hvis du er urolig prøv å en vektdyne, se her.

Når bør jeg kontakte lege?

Dersom du eller en eventuell partner mistenker søvnapné bør dette sjekkes nærmere hos lege. Du bør også kontakte lege ved store og langvarige plager, eller når du ikke vet hva snorkingen skyldes. Legen kan vurdere om det foreligger andre årsaker til tranghet i luftveiene, for eksempel skjev nese eller forstørrede mandler. I tillegg kan behandling som spesialtilpasset biteskinne eller CPAP-maske.

Hva med operasjon mot snorking?

I noen tilfeller kan snorkeoperasjon være en effektiv behandling mot snorking dersom andre tiltak ikke har gitt tilstrekkelig god effekt. Hva slags type inngrep som kan være aktuelt vil naturligvis avhenge av hva som er den underliggende årsaken til snorkingen.